Erratum: Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells (Nature (2013) 504 (446-450) DOI: 10.1038/nature12721)

Yukihiro Furusawa, Yuuki Obata, Shinji Fukuda, Takaho A. Endo, Gaku Nakato, Daisuke Takahashi, Yumiko Nakanishi, Chikako Uetake, Keiko Kato, Tamotsu Kato, Masumi Takahashi, Noriko N. Fukuda, Shinnosuke Murakami, Eiji Miyauchi, Shingo Hino, Koji Atarashi, Satoshi Onawa, Yumiko Fujimura, Trevor Lockett, Julie M. ClarkeDavid L. Topping, Masaru Tomita, Shohei Hori, Osamu Ohara, Tatsuya Morita, Haruhiko Koseki, Jun Kikuchi, Kenya Honda, Koji Hase, Hiroshi Ohno

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

10 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)254
Number of pages1
JournalNature
Volume506
Issue number7487
DOIs
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • General

Cite this