Badanie dysfunkcji układu autonomicznego w nastȩpstwie uszkodzenia rdzenia krȩgowego - Powody wprowadzenia uzupeł nień w Miȩdzynarodowych Standardach Oceny Neurologicznej

Translated title of the contribution: Assessment of autonomic dysfunction following spinal cord injury: Rationale for additions to International Standards for Neurological Assessment

A. V. Krassioukov, A. K. Karlsson, J. M. Wecht, L. A. Wuermser, Ch J. Mathias, R. J. Marino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Translated title of the contributionAssessment of autonomic dysfunction following spinal cord injury: Rationale for additions to International Standards for Neurological Assessment
Original languagePolish
Pages (from-to)36-42
Number of pages7
JournalRehabilitacja Medyczna
Volume11
Issue number4
StatePublished - 2007
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Rehabilitation

Cite this